žáci

Tag

Sraz je v 7:30 ve 3. patře budovy VOŠ.
Sraz je v 7:30 v učebně č 209 VOŠ.
Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků se budou konat v budově OA. Ve vestibulu najdete informační tabule, které vás nasměrují do příslušné třídy. Na schůzkách budou podány podrobné informace k chodu školu, zvonění, lyžařskému kurzu, obědům apod.
Proběhne v amfiteátru ve Valašském Meziříčí.
1 2 3 21