OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Výpůjční řád školního informačního střediska

 1. Uživatelem školního informačního střediska se může stát pedagog či student OA a VOŠ zaregistrováním, vystavením čtenářského průkazu a prostudováním výpůjčního řádu. Tímto se uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníka informačního centra.
 2. Čtenářský průkaz bude vystaven: po zaplacení poplatku na 1 školní rok ve výši 100,00 Kč pro studenty OA a VOŠ a 150,00 Kč pro studenty bakalářských studijních oborů. Studenti, kteří vlastní platnou kartu ISIC, získají čtenářský průkaz na základě této karty. Čtenářský průkaz předkládá uživatel ihned po vstupu do informačního střediska. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen hlásit. 
 3. Ve školním informačním středisku jsou k dispozici knihy, časopisy, videokazety, CD a CD-ROM. Domů se půjčují pouze knihy a časopisy. Výpůjční lhůta je 1 měsíc u knih a 14 dnů u periodik.. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, bude mu zaslána upomínka a zaplatí poplatek:
  • 1. upomínka 10,-- Kč
  • 2. upomínka 20,-- Kč (po uplynutí 10 dnů od zaslání 1. upomínky)
  • 3. upomínka 30,-- Kč (po uplynutí 10 dnů od zaslání 2. upomínky)
 4. Obsluhu veškerého technického zařízení řídí pracovník školního informačního střediska. Jestliže má uživatel jakékoliv problémy s počítačem, scannerem, tiskárnou či televizí, je povinen toto hlásit vedoucímu centra.
 5. Čtenář je povinen:
  • dodržovat výpůjční řád
  • dodržovat klid
  • řádně zacházet se zapůjčenými materiály a zařízením
 6. Práva a povinnosti čtenáře zanikají:
  • odhlášením
  • odnětím průkazu při nedodržování ustanovení výpůjčního řádu a nerespektování pokynů pracovníka centra
 7. Zvláštní ustanovení
  • pro školní informační středisko platí jako doplňující řád odborných učeben
  • ve ŠIC je zakázáno konzumovat pokrmy a nápoje
  • pracovník střediska má právo obsazovat počítače dle vlastního uvážení
  • pracovník střediska si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby z důvodu jakýchkoliv školních akcí
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor