OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Veřejnosprávní činnost

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřleté studium

Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost je připraven zejména k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy, pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy. Absolvent se uplatní také jako podnikatel v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností. Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Stravování a ubytování studentů

Stravování studentů je zajištěno v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy na Jičínské ul.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.

Přijímací řízení

Kritéria pro příjmací řízení jsou k dispozici zde.

(kritéria pro letošní školní rok budou upřesněna koncem ledna)

Učební plán studijního oboru

Kód a název RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
  I. II. III. IV. celkem
Povinné 32 32 30 30 124
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
1. cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
2. cizí jazyk 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka 2 1 - - 3
Společenská kultura 2 1 - - 3
Aplikovaná psychologie - - 2 1 3
Tělesná výchova
2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 3 3 3 3 12
Základy přírodních věd 2 2 1 - 5
Zeměpis 2 1 - - 3
Informační technologie 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Písemná a el. komunikace 3 2 2/2 2/2 9/4
Právo 2 3 3 3/1 11/1
Veřejná správa 2 3 3 4 12
Ekonomika - 2 2 2 6
Účetnictví - - 2/2 2/2 4/4
Cvičení ze správního řízení - - - 1/1 1/1
-
Volitelné 1 1 2 2 6
Konverzace v cizím jazyce 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6
Demografie - - - 2 2
Marketing a management - - - 2 2
Regionalistika - - - 2 2
Projektové řízení - - - 2 2
Celkem 33 33 33 33 128
-
Praxe - - - 2 týdny 2 týdny
Sportovní kurzy 1 týden - 1 týden - 2 týdny

"Pozn.: čísla za lomítkem vyjadřují počet dělených hodin"

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor