OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Obchodní akademie

Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřleté studium

Absolventi Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ve Valašském Meziříčí mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

  • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník
  • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb
  • organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc
  • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy
  • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšši odborné škole jiném pomaturitním oboru
  • pokračovat ve studiu na vysoké škole

Stravování a ubytování studentů

Stravování studentů je zajištěno v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy na Jičínské ul. Valašské Meziříčí.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.

Přijímací řízení

Kritéria pro příjmací jsou uvedena v samostatné sekci Přijímací řízení.

Učební plán studijního oboru

Kód a název RVP: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

  I. II. III. IV. celkem
Povinné 32 31 31 29 123
Český jazyk 3 3 3 3 12
Ústní komunikace - 2 - - 2
1. cizí jazyk 3/3 3/3 4/4 4/4 14/14
2. cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Dějepis 3 - - - 3
Občanská nauka 2 1 - - 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 4 3 3 2 12
Základy přírodních věd
2 2 - - 4
Hospodářský zeměpis 2 2 - - 4
Informační technologie 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7
Písemná a elektronická komunikace 3 2 2/2 1/1 8/3
Ekonomika 3/1 3/1 4/1 3/1 13/4
Ekonomie - - - 2 2
Právo - - 2 2 4
Účetnictví - 3 4/4 4/4 11/8
Statistika - - 2/1 - 2/1
Ekonomická a účetní agenda na PC - - - 2/2 2/2
Konverzace v anglickém jazyce   - 1/1 - - 1/1
-
Volitelné - 2 4 6
Konverzace v cizím jazyce -   2/2 2/2 4/4
Společenskovědní seminář A
- - 2 2 4
Společenskovědní seminář B
- - 2 - 2
Společenskovědní seminář
- - - 2 2
Finanční trh - - - 2 2
Daně - - - 2 2
Cvičení z matematiky - - - 2 2
Fiktivní firma - - - 2 2
Reálná firma - - - 2 2
Projektové řízení - - - 2 2
Celkem 32 32 33 33 130
-
Nepovinné      
Fotografování
- 1 1   1
Podnikatel a daně
-     2 2
Podnikání fyzických osob
-     1 1
Zpracování textů na klávesnici
- 2 2   2
Podnikatelská evidence na počítači
- - 2   2
     
Praxe - - 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Kurzy 1 týden
1 týden
2 týdny

"Pozn.: čísla za lomítkem vyjadřují počet dělených hodin"

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor