OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Nadační fond

 

Nadační fond STUDENT byl při škole zřízen v roce 1995. Tato nezisková organizace byla založena s cílem získávat finanční prostředky od podniků, soukromých podnikatelů i jednotlivců, a také od rodičů, aby zpětně mohla škole pomoci financovat celou řadu aktivit, které by jinak byly omezeny.

Pro Vaši informaci uvádíme použití získaných peněz z minulých období:

  • vybavení informačního střediska odbornou literaturou a výukovými CD
  • zakoupení nových počítačů a CD přehrávačů pro specializované učebny
  • příspěvky poskytnuté studentům ve formě úhrad jízdného, ubytování apod. při různých soutěžích, exkurzích, veletrzích apod.
  • příspěvky pro rozvoj mezinárodní spolupráce
  • finanční úhrady lektorům za přednášky s odbornou tematikou pro studenty
  • finanční příspěvek na zakoupení sportovního vybavení apod.

Navrhovaná výše Vašeho příspěvku na celou dobu studia dítěte je Kč 2 000,--. Studenti budou používat hodnoty, na nichž se podíleli jejich předchůdci a zároveň tyto prostředky budou užitečně sdruženy na financování dalších, nadstandardních forem výuky.

Za hospodaření odpovídá správní rada ve složení Ing. Helena Škrlová – předsedkyně, Ing. Elen Válková, Mgr. Ivo Koláček a hospodář Mgr. Robert Sigmund, DiS.

Zaplacenou částku lze dle Zákona o dani z příjmů § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8 uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně jak u právnických, tak i fyzických osob, podnikatelů i občanů.

Částku můžete zaplatit hotově nebo převést ze svého bankovního účtu. Pro identifikaci plátce - dárce uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo Vašeho dítěte. Částku je možno uhradit i hotově.

Kontaktní adresa:

Nadační fond STUDENT
Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou
757 01  Valašské Meziříčí

IČ 62334638

 

Upozornění: 

Na smlouvě musí být uveden ten z rodičů (nebo firma, podnikatel), který bude částku uplatňovat při ročním zúčtování daně u svého zaměstnavatele (ve svém daňovém přiznání). Po zaplacení částky, obdržíte jako doklad darovací smlouvu. Smlouvu prosím vyplňte ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstává jako doklad Nadačnímu fondu, druhou obdržíte potvrzenou zpět.

Způsob platby


1) prostřednictvím běžného účtu

Jednorázový příkaz k úhradě na číslo účtu: 1767068339/0800

Variabilní symbol: neuvádí se
Konstantní symbol: 0008
Specifický symbol: neuvádí se

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu, kterou váš syn/dcera navštěvuje.

2) v hotovosti

Kabinet č. 113, Robert Sigmund, budova OA.

V případě dotazů můžete zavolat na tel. č. 571 755 512 (mobil R. Sigmund: 777 636 274) nebo napsat e-mail rsigmund@oavm.cz.

 

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor