OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Informační technologie

Kmenový obor: 6341M Ekonomika a podnikání
Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie - čtyřleté studium

Obor je určen především pro žáky, kteří mají zájem nejen o dokonalou znalost hardware počítače, ale také o znalosti z oblastí počítačové grafiky, tvorby webových aplikací, počítačových sítí, programování a databází. Naší snahou je pokrýt co nejširší oblast IT oboru a ve výuce sledujeme ty nejmodernější a nejaktuálnější trendy a technologie (Bootstrap, mobilní aplikace, online marketing).

Absolvent oboru umí navrhnout a vytvořit webové stránky (využívat redakční systém), grafické návrhy (vektorová a rastrová grafika) a prezentace. V oblasti programování má znalosti v programovacím jazyce Java a umí navrhnout a naprogramovat desktop aplikaci. Orientuje se v problematice počítačových sítí, jejich provozu a zabezpečení.

Jeho znalosti jsou rozšířeny o dovednost psaní všemi deseti a zpracování obchodní korespondence.

 

Absolventi tohoto oboru mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

•             nastoupit do pracovního poměru jako odborník v IT, konzultant informačních systémů

•             samostatně podnikat v oboru IT

•             pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole v jiném pomaturitním oboru,

•             pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru IT

 

Stravování a ubytování studentů

Stravování studentů je zajištěno v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy na Jičínské ul.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení jsou uvedena v samostatné sekci Přijímací řízení.

Učební plán studijního oboru

Připravuje se nový učební plán.

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor