OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Informační technologie

Kmenový obor: 6341M Ekonomika a podnikání
Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie - čtyřleté studium

Absolventi Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ve Valašském Meziříčí mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

  • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník
  • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb
  • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole jiném pomaturitním oboru
  • pokračovat ve studiu na vysoké škole

Obor je určen především pro chlapce, kteří mají zájem o dokonalou znalost práce s PC a jeho využití v podnikání, řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a komunikační techniky. Absolvent oboru umí analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, orientuje se v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní, a tím se aktivně podílí na tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka.Zvládá prostředky moderní komunikace – el. pošta, tvorba a správa Internetových stránek, umí upravovat grafické objekty, tvořit grafickou prezentaci firmy.Písemná a elektronická komunikace – výcvik v technice psaní na klávesnici počítače, zpracování korespondence při obchodním,bankovním a personálním styku s ohledem na platné české normy.

Stravování a ubytování studentů

Stravování studentů je zajištěno v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy na Jičínské ul.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení jsou uvedena v samostatné sekci Přijímací řízení.

Učební plán studijního oboru

Kód a název RVP: 18-20-M/01 Informační technologie

Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
  I. II. III. IV. celkem
Povinné 34 31 28 27 120
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13
2. cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Dějepis 2 - - - 2
Občanská nauka 2 1 - - 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 4 3 3 3 13
Základy přírodních věd 2 2 2 - 6
Hospodářský zeměpis 2 1 - - 3
Úvod do výpočetní techniky 3/3 - - - 3/3
Aplikace na PC - 2/2 2/2 2/2 6/6
Datové komunikace 2 2/1 - - 4/1
Počítačové systémy - 2/2 2/2 2/2 6/6
Grafika na PC - - 2/2 2/2 4/4
Zpracování dokumentů na PC 3 2/2 1/1 1/1 7/4
Ekonomika 3 2 2 3 10
Účetnictví - 3 3/3 2/2 8/5
-
Volitelné - 2 5 5 12
Algoritmizace a programování - 2 3 3 8
Zpracování inf. a dat. systémy - 2 3 3 8
Angličtina pro hosp. sféru - - 2 2 4
Cvičení z matematiky - - - 2 2
Cvičení z programování - - 2 2 4
Projektové řízení - - - 2 2
Celkem 34 33 33 32 132
-
Nepovinné - - - - -
Fotografování - 1 1 - 1
Podnikatel a daně - - - 2 2
Podnikání fyzických osob - - - 1 1
Zpracování textů na klávesnici - 2 2 - 2
Podnikatelská evidence na počítači - - - 1 1
-          
Praxe - - - 2 týdny 2 týdny
Kurzy 1 týden
- 1 týden
- 2 týdny

"Pozn.: čísla za lomítkem vyjadřují počet dělených hodin"

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor