OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Specializační studium

Písemná a elektronická komunikace a sekretářské práce

V současné době studium neotvíráme. Předpokládané zahájení v září 2019.


Tento obor je na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí pro ty, kteří chtějí dopřát svým žákům klávesnicovou gramotnost a navazující dovednosti.

Studium doporučujeme učitelům všech středních škol, kde se příslušné odborné předměty vyučují, ale také učitelům základních škol, které chtějí svým žákům nabídnout znalosti a dovednosti použitelné při dalším studiu nebo v praktickém životě.

Během tří semestrů se u nás naučíte:

  • psát hmatovou metodou na klávesnici PC podle programované výuky ZAV
  • ovládat MS Word a Excel
  • Wordprocessing
  • používat elektronické formy komunikace
  • psát obchodní a občanské dopisy
  • základy práva a ekonomiky
  • sekretářské práce
  • společenskou etiketu
  • metodiku výuky psaní a obchodní korespondence na základních a středních školách
  • využívat ve vzdělávání e-learning

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu každou druhou sobotu, jednotlivé předměty jsou na konci semestru zakončeny písemným zápočtem.

Ke studiu potřebujete kromě píle bezproblémový přístup k počítači, možnost používat internet je velkou výhodou.

Absolventi vysokoškolského studia pedagogického směru získávají po ukončení specializačního studia a úspěšné závěrečné zkoušce osvědčení o aprobaci pro výuku jmenovaných předmětů. Absolventi jiných stupňů studia získávají osvědčení o absolvování studia.

Studium garantuje Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Cena za jeden semestr je Kč 7.000,- včetně 21 % DPH.

Vaše přihlášky přijme a dotazy zodpoví vedení školy na adrese oavalmez@oavm.cz

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor