VI. kategorie – 3. ročník studijních oborů

 

 

1.             Řešte v R

 

 

2.             Jestliže , čemu se rovná  ?

 

3.             Pro výšky va, vb, vc  trojúhelníku ABC platí: va : vb : vc = 12 : 15 : 20. Je trojúhelník pravoúhlý?

 

4.             Josef a Marie dostali bonboniéru, ve které bylo 31 bonbónů. První den snědla Marie tři čtvrtiny toho, co snědl Josef. Druhý den snědla Marie dvě třetiny toho, co snědl týž den Josef. Druhého dne večer byla bonboniéra prázdná. Kolik bonbónů snědla Marie?

 

5.             Řešte v R