III. kategorie – 3. ročník učebních oborů

 

 

1.             Urči název funkce -2x + 4y + 8 = 0 a sestroj její graf.

 

2.             Vypočítej:  

 

3.             Vypočítej ostrý úhel rovnice   a výsledek převeď na radiány.

 

4.             Vypočítej délky úhlopříček v rovnoběžníku KLMN, je-li dánoa velikost úhlu LKN je 75°.

 

5.             Čtyřboký jehlan má obdélníkovou podstavu s rozměry  a = 9 cm, b = 5 cm. Dvě boční stěny ( s delší základnou ) jsou rovnostranné trojúhelníky. Vypočítej objem a povrch jehlanu.