II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

1.      Žáci ZŠ Švermov jeli do Kladna do divadla. Paní učitelka od žáků vybrala celkem 3290 Kč. Vstupenky byly po 18 Kč a po 16 Kč. Kolik vstupenek bylo po 16 Kč a kolik po 18 Kč? Jely celkem 3 autobusy a v každém bylo 40 dětí. Za každý autobus zaplatila paní učitelka 400 Kč.

 

2.      Upravte následující výraz a udejte podmínky řešitelnosti:                

      =

 

3.      Část louky tvaru obdélníku o rozměrech 120 m a 30 m byla obehnána elektrickým ohradníkem. Kolik procent obvodu ohradníku bychom ušetřili, kdyby ohrazená část stejného obsahu měla tvar čtverce?

 

4.      Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny jsou v poměru 4:3, rameno b = 13cm, výška v = 12cm.

            

 

5.      Na vesnici každoročně průměrně ubývají 2% obyvatel. Kolik obyvatel bude mít vesnice za 4 roky, jestliže má nyní 540 obyvatel?