I. kategorie – 1. ročník učebních oborů

 

1.      Určete hodnotu výrazu:

           

 

2.      Řešte rovnici v množině reálných čísel:                

             

 

3.      Do kruhu na obrázku o průměru 10 cm jsou zakresleny dva rovnoramenné trojúhelníky, které se dotýkají v bodě S, který je středem kruhu. Tětiva |AB|= 6 cm. Jaký je obsah vyšrafované plochy?

 

 

 

 

 

 

 


4.      Čtyři tramvaje vyjíždějí na různé linky ze stejné stanice ve stejnou dobu. První se do této stanice vrací za 2 hodiny, druhá za 1,5 hodiny, třetí za 45 minut a čtvrtá za půl hodiny. Za jak dlouho se opět setkají všechny v této stanici?

          

5.      Kruhovým diagramem je znázorněn podíl jednotlivých značek na prodeji automobilů během jednoho týdne. Celkem se prodalo 720 automobilů. Kolik z nich bylo značky ŠKODA?