VII. kategorie – 4. ročník studijních oborů

 

 

1.      Řešte rovnici:

 

 

2.      Řešte rovnici  a proveďte zkoušku.

 

3.      Sestrojte trojúhelník ABC, znáte-li ta = 4,5 cm; tb = 6 cm; tc = 7,5 cm.

 

4.      Čtyřem hráčům rozdali po osmi kartách. Všech karet je třicetdva. Jaká je pravděpodobnost, že některý z hráčů dostane všechna čtyři esa?

 

5.      Obraz Doc. RNDr. Emila Caldy, CSc.:

 

 

 

Husité na Baltu

 

Zakreslete graficky. (Nakreslete i pro nematematickou veřejnost.)