I. kategorie – 1. ročník učebních oborů

 

1.      Rozhodněte, zda platí následující rovnosti a nerovnosti:

2.      Aleš, Petr a Matěj sbírají modely závodních aut. Aby měli všichni stejný počet autíček, musel by mít Aleš dvakrát více autíček, Petr pětkrát více a Matěj sedmkrát více autíček než mají teď. Petr má méně než 20 autíček.
O kolik autíček má Aleš více než Matěj?

3.      Rychlík dlouhý 80 m přejel most rychlostí 20 m/s. Za 7 sekund od okamžiku, kdy lokomotiva vjela na most, opustil most poslední vagón. Jaká je délka mostu?

4.      Byl zjišťován počet sourozenců u žáků 1. ročníků SOU. Závěry tohoto statistického šetření byly zpracovány kruhovým diagramem.

Kolik žáků 1. ročníku SOU má jen jednoho sourozence?

5.      Kolik krychliček o délce hrany 2 cm zcela zaplní kvádr jehož délky hran jsou
8, 6 a 12 cm?
Jaký povrch mají všechny tyto krychličky dohromady? Vyjádřete v dm2.