II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

1.      Strany obdélníku jsou v poměru 5:12. Vypočítej délku úhlopříčky v mm, je-li obvod trojúhelníku 204 cm.

 

 

2.      Kdy je součin čísel     kladný, kdy je roven nule a kdy je záporný?

 

 

3.      Na fotbal přišlo v sobotu o třetinu návštěvníku více než v pátek. V neděli přišlo o pětinu návštěvníků více než v sobotu.Kolik návštěvníků přišlo v neděli, když celkem bylo v tyto 3 dny prodáno 590 lístků.

 

 

4.      Prodejna oděvů zlevnila po Novém roce kalhoty o 200Kč. Nyní jsou čtvery kalhoty za novou cenu o 400 Kč dražší než byly troje za starou cenu. Jaká je nová cena kalhot?

 

 

5.      V domě bydlí 5 rodin, každá v jiném patře: rodina Aubrechtova bydlí mezi Cibulskými a Bydžovskými. Cibulských a Doubravovi bydlí výš než Erbenovi. Erbenovi bydlí o patro níž než Bydžovští. V kterém patře která rodina bydlí?