I. kategorie – 1. ročník učebních oborů

1.      Hrátky s mocninami:
a)  zapište ve zkráceném tvaru číslo: 8.104 + 0.103 + 6.102 + 7.101 + 4.100 ;
b)  zapište jako desetinné číslo: 3.10-1 + 4.10-2 + 5.10-3 + 1.10-4 ;
c)  upravte ( x není rovno 0): x3. x-2. x0 ;
d)  porovnejte pomocí znaků < nebo >: 1020 a  2010;  216 a  162
     (užijte pravidla pro počítání s mocninami)

2.      V republikánském kalendáři (ve Francii v letech 1793 – 1805) se dělí půlden na 10  hodin, hodina na 100 minut a minuta na 100 sekund.
a)  Kolik „republikánských“ hodin, minut a sekund by ukazovaly hodiny v okamžiku, kdy
     na „našich“ hodinách jsou 3 hodiny a 36 minut?
b)  Kolik hodin by bylo na „našich“ hodinách, kdyby republikánské hodiny ukazovaly
      8 hodin a 15 minut?

3.      Anička odchází z domova v 7 hodin ráno. Autobus do školy jí odjíždí v 7.20 h, cesta na autobusovou zastávku  jí trvá obvykle 18 minut. Jednou se zdržela doma a proto šla 1,2krát rychleji než obvykle. Přesto jí autobus o 2 minuty ujel. O kolik minut se zdržela doma?

4.      Ze čtverce byl vystřižen mnohoúhelník. Vypočítejte, kolik procent obsahu čtverce tvoří odpad.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Vyjádřete u následujících drátěných modelů spotřebu drátu (označte si délku strany krychle a ). Srovnejte uvedené modely podle spotřeby drátu (od nejmenší po největší spotřebu).