II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

1.      Kdy je daný zlomek:

 

 

a)      kladný

b)      záporný

c)      roven nule

d)      kdy nemá smysl

 

2.      Paní učitelka zadala žákům úkol, aby zjistili průměrnou výšku slunečnic na školním pozemku. Pepík zjistil, že na školní zahradě jsou dva záhony slunečnic. Na záhonku A je 8 slunečnic o průměrné výšce 160,5 cm, na záhonku B je 24 slunečnic o průměrné výšce 153,5cm. Jaroslav našel pouze záhonek B. O jakou hodnotu se bude lišit průměr spočítaný Pepíkem od Jaroslavova průměru, za předpokladu, že ani jeden neudělal ve svém výpočtu chybu.

 

3.      Do kina přišlo v sobotu o třetinu návštěvníku více než v pátek. V neděli přišlo o pětinu návštěvníků více než v sobotu. Kolik návštěvníků zhlédlo promítaný film v pátek, jestliže celkem za tyto tři dny vidělo tento film 590 návštěvníků?

 

4.      Prodejna oděvů zlevnila po Novém roce svetry o 200 Kč. Nyní jsou čtyři svetry za novou cenu o 400 Kč dražší, než byly tři svetry za starou cenu. Jaká je nová cena svetru?

 

5.      V trojúhelníku ABC mají strany a, b délky 6 cm a 18 cm. Určete, jakou délku může mít strana c. Pro kterou z těchto hodnot bude trojúhelník pravoúhlý?