VI. kategorie – 3. ročník studijních oborů

 

 

 

  1. Kolik celočíselných řešení má rovnice:         

 

  1. Určete pro které reálné hodnoty parametru a je funkce:

a)     rostoucí

b)    klesající

 

  1. Jaký je poloměr kružnice vepsané do kruhové výseče s poloměrem r
    a úhlem 60o ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Řešte v R3 soustavu rovnic za předpokladu, x,y,z ≠ 0

 

 

 

  1. Určete hodnotu výrazu , jestliže  a