I. kategorie – 1. ročník učebních oborů

 

 

1.     Dva obři z pohádky Brundibác a Koloděj spolu soupeřili, kdo vypije dříve jezírko. Obr Brundibác pil vodu rychlostí 4,5 l za sekundu a vypil jezírko za půl hodiny. Kolik litrů vody za sekundu by musel vypít obr Koloděj, aby stejné jezírko vypil za 25 minut a získal tak ruku obryně Boženky?

2.     Posuďte, zda platí následující vztahy:
(výrazy na jednotlivých stranách upravte a rozhodněte)

3.     V množině reálných čísel řešte rovnici a proveďte zkoušku:

4.     HI-FI souprava stála původně 12 000 Kč. Po dvojím zlevnění byla její cena o jednu čtvrtinu nižší. První snížení bylo o  20 %. Jak veliká byla druhá sleva počítaná z ceny po prvním zlevnění?      
Vyjádřete v procentech i korunách.

5.     Jaký povrch a objem má krychle, jestliže úhlopříčka dolní podstavy je 12 cm?