IV. kategorie – 1. ročník studijních oborů

 

 

  1. Zjednodušte a určete podmínky:

 

  1. Řešte rovnici v R:

 

 

  1. Za 1 hodinu pracovní doby si dělník vydělá o 6 Kč více než jeho pomocník.. Za přesčasovou práci mají oba o jednu třetinu vyšší hodinovou mzdu než je jejich běžná mzda. Dělník si za 40 hodin pracovní doby a 15 hodin přesčasů vydělá 2160 Kč. Určete výši běžné hodinové mzdy dělníka i jeho pomocníka.

 

 

  1. Přirozené trojciferné číslo má na místě jednotek číslici 4. Přesuneme-li ji na první místo, dostaneme číslo, které je o 81 menší než původní číslo.
    Určete původní číslo.

 

 

  1. Vypočtěte obsah „ryby“ vepsané do čtverce ABCD o straně 10 cm, jestliže její obvod tvoří kruhové oblouky o středech ve vrcholu D a uprostřed stran AD a BC čtverce .