II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

1.     Dvě borovice na rovině mají vzdálenost 40 m. Jedna je vysoká 31m a druhá 6 m. Určete vzdálenost jejich vrcholů.

2.     Napište třemi pětkami čísla 0, 1, 2, 4, 5

3.     Obvod velkého čtverce na obrázku je 78,4 m.Vypočítejte obsah vyznačeného menšího čtverce.

4.     Ze čtverce o straně a je vystřižen kruh. Kolik procent činí odpad?

5.     Z kruhové výseče o poloměru 18 cm  a středovém úhlu α = 160o  svineme kužel. Jaký bude mít poloměr a jakou výšku?