IV. kategorie – 1. ročník studijních oborů

 


1.      Nakladatelství připravuje vydání nové knihy. Náklady na každý z prvních výtisků dosahují  Kč 480. Náklady na každý další výtisk jsou už jen Kč 45. Nakladatelství se rozhodlo prodávat knihu po Kč 230. Jaký  nejmenší počet výtisků musí nakladatelství vydat, aby ze předpokladu, že všechny výtisky prodá, nebylo ztrátové?

 

2.      Zedník vyzdí za 6 dní 12,8 m2 zdiva, pracuje-li 8 hodin denně. Za kolik dní vyzdí 45,6 m2 zdiva, pracuje-li 9 hodin denně?

 

3.      Louka o výměře 75 arů má podobu pravoúhlého lichoběžníku, kde delší podstavná hrana má délku 130 m, výška je 60 m. Vypočtěte, kolik elektrického drátu je potřeba k ohrazení louky?

 

4.      Jak rozdělit dědictví?
Jeden Říman napsal závěť ve prospěch své ženy a dosud nenarozeného dítěte. Pokud by přišel na svět chlapec, měl by dostat 2/3 dědictví a matka 1/3. Kdyby to bylo děvče, měla matka dostat 2/3 dědictví a dcerka 1/3. Po Římanově smrti se narodila dvojčata – chlapec a děvče. Jak se má rozdělit dědictví?

 

5.      Číslo  je zapsáno zlomkem  s celými čísly a,b  takovými, že
a + b = 60. Jaká je číselná hodnota výrazu:  ?