II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

1.      Od 1.1. 2004 se změnila státní podpora stavebního spoření. Dříve činila maximálně   4 500 Kč z částky 18 000 Kč. Nyní je maximálně 3 000 Kč z částky 20 000 Kč. Kolik činila státní podpora z částky 10 000 Kč loni a kolik dostane ze stejné částky státní podporu klient, který si založil smlouvu o stavebním spoření až letos. Porovnej tyto dvě částky.

 

2.      Město prodává pozemek obdélníkového tvaru o stranách 3 km a 4 km. Pozemkem prochází úhlopříčně cesta tak, že jedna polovina je celá, ale druhá má výměru o cestu zmenšenou. Šíře cesty je 6m.Jednu část koupil podnikatel Novák, menší část podnikatel Malý. Kolik zaplatil každý z nich za pozemek, je-li cena 500 Kč za m2?

 

3.      Kolik míčků je v krychlové krabici, ptá se televizní hlasatelka.

Vidíte,že na jednu stranu se vejde 8 míčků.

a) Kolik míčků je v krabici, když v ní je na výšku pouze 5 řad míčků?

b) Kolik míčků je v krabici, když v páté vrstvě polovina míčků chybí?

c) Jaký je objem krabice v litrech, jeli průměr míčku 3,8 cm?

 

4.      Řešte nerovnici v oboru čísel N        


 


5.      Znáte převody jednotek?

1 barrel = 158,9873dm3

1 gallon = 4,5461 dm3

1 unce = 28,3495g

1 libra = 0,4536kg

Vyjádřete kolik barrelů a gallonů má 1 litr a kolik uncí a liber je 1 kg?