IV. kategorie – 1. ročník studijních oborů

 

 

  1. Usměrněte zlomek:                     _____1______         

                                                            1 - Ö2 + Ö3          

 

  1. Obchodník měl pomocníka, jehož povinností bylo přinášet víno do obchodu. Pokaždé však vypil z 20 litrového soudku 4 sklenky vína, tj. 1 litr a pokaždé dolil soudek vodou. Tak to udělal se stejným soudkem čtyřikrát a pak byl soudek prodán. Kolik litrů čistého vína vlastně vypil ?

 

 

  1. Uprostřed bazénu je vodotrysk, ze kterého tryská voda 16 trubicemi o stejném průměru. Bazén se vyprazdňuje otvorem o průměru čtyřikrát větším než je průměr trubice. Když otevřeme přívod vody do vodotrysku a neuzavřeme odpad, za jak dlouho se bazén naplní ?

 

 

  1. K očíslování stránek jednosvazkového slovníku bylo potřeba   3 389 číslic. Kolik stran má slovník ?

 

 

  1. Dvě auta se vydala současně různými rychlostmi z místa A do B vzdáleného 100 km. Rozdíl rychlostí obou aut je prvočíslo. Po dvou hodinách jízdy byla vzdálenost pomalejšího auta od místa A pětkrát větší než vzdálenost rychlejšího vozu od místa B. Jakými rychlostmi auta jela ?