IV. kategorie  -  1. ročník studijních oborů

 

 

 

1.     Upravte výraz a stanovte podmínky:

 

2.     Jaký je poměr mezi objemy kužele, koule a válce, jestliže je válec opsán kouli a kužel je vepsán do tohoto válce?

 

3.     Na posledním místě trojciferného čísla je číslice 2. Jestliže ji přemístíme na začátek čísla a ostatní číslice posuneme, zvětší se původní číslo o  své hodnoty. Jaké je to číslo?

 

4.     Dva kamarádi ušli vzdálenost 6 km. První chlapec šel první polovinu cesty rychlostí 4 kmh-1   

a druhou 2 kmh-1. Druhý chlapec šel první polovinu času, který spotřeboval na celou cestu, rychlostí 4 kmh-1 a druhou polovinu času rychlostí 2 kmh-1. Který z chlapců zvládl cestu rychleji a o kolik minut?

 

5.     Do výše h metrů je vedeno n schodů. O kolik cm se zmenší výška každého schodu, jestliže se počet schodů zvýší o tři?