II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

 

1.     Kterými dvojčleny je beze zbytku dělitelný čtyřčlen: x3 + 2x2 – x – 2

 

2.     Vypočítejte: (a – 2b)4

 

3.     Vklad je úročen úrokovou mírou p = 10% p.a. a úroky jsou daněny 15% sazbou.

Kolik nám banka vyplatí po roce, uložíme-li 20 000,-Kč?

 

4.     V pravoúhlém trojúhelníku ABC  jsou dány velikosti

těžnic ta = 5, tb = 2Ö10 cm. Vypočítejte délku přepony AB

trojúhelníku ABC.

 

5.     Automobil projel první třetinu dráhy rychlostí v1, další dvě třetiny

rychlostí v2  = 72 kmh-1. Určete rychlost v1, víte-li, že jel celou dráhu s

průměrnou rychlostí v = 36 kmh-1.