II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

1.     V tabulce jsou údaje o obyvatelstvu některých evropských zemí v roce 1998:

 

 

Země

Počet obyvatel

(miliony)

Roční přírůstek

(%)

Kojenecká úmrtnost

(na 1000 dětí)

Průměrná délka života

Podíl obyvatel (v %)

muži

ženy

mladších než 15 let

starších než 65 let

Polsko

38,7

0,1

13

66,7

75,7

19,8

11,8

Česká rep.

10,2

-0,1

9

69,8

76,0

18,0

12,6

Slovensko

5,4

0,1

12

67,0

75,8

20,0

11,1

Finsko

5,2

0,3

5

73,0

80,1

18,4

14,6

Francie

58,7

0,3

7

74,6

82,9

18,3

16,2

Slovinsko

1,9

-0,1

7

69,2

77,8

15,6

14,2

 

Určete kolik dětí mladších než 15 let měla Česká republika a kolik Slovensko v tomto roce. Kde mají více lidí starších než 65 let, u nás nebo

na Slovensku?

 

2.     Z prvního kohoutku nateče 8 l vody za 5 minut, z druhého 45 l za 4 minuty, z třetího 25 l za 3 minuty. Za jak dlouho se naplní nádrž o objemu 1, 271 m3, pustíme-li vodu ze všech tří kohoutů současně?

 

3.     Řešte rovnici:

                         

 

4.     V oboru přirozených čísel N řešte nerovnici:

                                

 

5.     V pravoúhlé soustavě souřadnic sestrojte kružnici, která prochází body

A = [-4; -3] a B = [2; -4]. Proveďte rozbor, zápis konstrukce, konstrukci a diskusi řešení.