úvodní stránka

Kategorie

  Tříleté učební obory

 1. 1. ročník tříletých učebních oborů
 2. Učivo ZŠ mimo lomené výrazy
 3. 2. ročník tříletých učebních oborů
 4. Výrazy, lineární rovnice, slovní úlohy
 5. 3. ročník tříletých učebních oborů
 6. Stereometrie po válec, funkce, práce s grafem, slovní úlohy, obecný trojúhelník

  Čtyřleté studijní obory

 7. 1. ročník studijních oborů
 8. Učivo ZŠ, úprava výrazů, lineární rovnice a nerovnice, slovní úlohy goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
 9. 2. ročník studijních oborů
 10. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce, práce s grafem, slovní úlohy
 11. 3. ročník studijních oborů
 12. Planimetrie, stereometrie, obecný trojúhelník, exponenciální a logaritmická funkce a rovnice
 13. 4. ročník studijních oborů
 14. Posloupnosti, kombinatorika, pravděpodobnost, komplexní čísla, analytická geometrie po přímku

  Každá vyšší kategorie příslušného oboru může obsahovat i témata kategorie nižší.