úvodní stránka

Informace o soutěži

Soutěž založil Mgr. Milan Rakušan v roce 1993. Od 7. ročníku pokračoval v organizaci soutěže Mgr. Aleš Kubíček
a od roku 2006 je hlavním organizátorem Mgr. Vít Hanák

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy, probíhá ve dvou kolech:

  1. školní kolo - probíhá na jednotlivých školách, zadání soutěžních prací tvoří vyučující těchto škol, kteří práce také opravují. Ze školních kol jsou vybíráni soutěžící do kola celostátního.
  2. celostátní kolo – probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lze přihlásit nejvýše tři soutěžící do kategorie I., II., III. - nematuritních oborů
    a nejvýše dva soutěžící do kategorie IV., V., VI. VII. - maturitních oborů.
    Zadání a opravu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích zajišťují autoři příkladů, kteří sestavují také pořadí v jednotlivých kategoriích.


Dvacátýšestý ročník Celostátní matematické soutěže se uskuteční: 23. března 2018 od 9:00 na soutěžních střediscích.Přihlášku do soutěže - Odešlete do 16. března 2018 na zvolené soutěžní středisko