VI. kategorie – 3. ročník studijních oborů

 

 

 

1.     Sestrojte pravoúhlý trojúhelník, je-li dána přepona c = 8 cm,

těžnice ta = 6 cm a výška vc = 5 cm.

 

2.     V krychli ABCDEFGH o hraně a = 6 cm leží bod I uprostřed

hrany HG. Určete velikost úhlu AIB.

 

3.     Řešte soustavu čtyř rovnic o čtyřech neznámých a proveďte zkoušku:

  u – 2v  +  x – 2y =  5

2u +  v     x + 2y =  2

2u + 2v    x + 2y =  1

3u –   v + 2x    y = 18

 

4.     Řešte v R rovnici:

 

5.     Napište rovnici logaritmické funkce jejíž graf prochází bodem

 K = [81; 4] a tento její graf načrtněte.