OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Přijímací řízení na bakalářské studium - 2.kolo

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do prvního ročníku bakalářských studijních programů.


Na Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí je možno studovat tyto bakalářské obory:


Ekonomika podniku – denní studium


Veřejná ekonomika a správa – kombinované studium


Přihláška se podává elektronicky a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení ekonomické fakulty. Není potřebné potvrzení přihlášky na střední škole. Součástí přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Termín pro podání přihlášky je do 15. 8. 2017.


Pokud se ucházíte o studium ve Valašském Meziříčí, je nutno v přihlášce v kolonce Místo výuky uvést Valašské Meziříčí.


Bližší informace najdete zde. https://www.ekf.vsb.cz/cs/_uchazeci/prijimaci-rizeni/


<< návrat na předchozí stránku
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor