OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v pátek 2. června 2017 od 12.00 hodin ve valašskomeziříčském kině Svět.


Slavnostní akt proběhl u všech tříd letošního 4. ročníku společně za přítomnosti vedení školy, vyučujících, rodičů a příbuzných maturantů.


Po české státní hymně se ujal slova moderátor pořadu Mgr. Tomáš Juríček, který přítomné přivítal. Následoval proslov ředitele školy Mgr. Aleše Kubíčka, jenž vtipnou formou rekapituloval čtyři roky, které maturanti na naší škole strávili. Poté moderátor pořadu v odlehčeném proslovu přirovnal maturitní zkoušky k Pražskému orloji s jeho figurami a znameními zvěrokruhu. Žákyně 3.C Michaela Kocurková se představila svou dramatizací ukázky Ireny Douskové Hrdý Budžes, s kterou nás letos v dubnu reprezentovala na soutěži Krásenský zvoneček.


Poté došlo k nejdůležitějšímu bodu programu – předávání maturitních vysvědčení po jednotlivých třídách. Role moderátorky se ujala zástupkyně ředitele školy Mgr. Andrea Hlavatá. Seznámila přítomné se základními statistickými údaji o každé nastupující třídě, k jakým změnám v průběhu čtyř let ve třídách došlo, kolik maturantů bylo připuštěno ke zkouškám, kolik jich zkoušky zvládlo či nezvládlo. Jako první nastoupila třída 4.A oboru Obchodní akademie za přítomnosti třídního učitele Mgr. Stanislava Zálešáka, který o dvě hodiny později odjížděl s třídami 3. ročníku do Chorvatska. Za třídu 4.A měla krátký proslov Petra Orlová. U třídy 4.B oboru Obchodní akademie nastoupily dokonce dvě třídní učitelky: Mgr. Jitka Vozáková, která vedla třídu první tři roky, než odešla na mateřskou dovolenou, a Ing. Alena Machalová, která třídu vedla v maturitním ročníku. Za třídu 4.B pak s proslovem vystoupila Anna Křištofová. Rovněž u třídy 4.C oboru Veřejná správa nastoupily dvě třídní učitelky: Mgr. Lenka Volková Palátová, která měla na starosti třídu během prvního ročníku, a Ing. Danuše Řeháková, jež byla třídní od 2. ročníku. Za třídu 4.C si vzala slovo Kristýna Zajíčková. Na závěr předávání se na podium dostavila třída 4.D oboru Výpočetní technika se svou třídní PhDr. Ludmilou Bělíkovou, proslovu za třídu se chopil Tomáš Maxa.


Za rodiče letošních maturantů vystoupila paní Hana Binková, která ocenila dobré jméno naší školy a poděkovala vyučujícím.


Na závěr moderátor T. Juríček popřál maturantům hodně zdaru v budoucnu a zmínil, že naše škola jim dala pevné základy, které přirovnal k životnosti Pražského orloje slavícího v uvedený den zrovna narozeniny.


Slavnostní akt byl poté ukončen studentskou hymnou Gaudeamus igitur.


Fotogalerie

<< návrat na předchozí stránku
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor