OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Exkurze ve Středisku výchovné péče Valašské Meziříčí

Dne 20. června 2017 se měli možnost žáci 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit exkurze ve Středisku výchovné péče Valašské Meziříčí.


Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole.


Po prohlídce zařízení nám PhDr. Veronika Skorunková objasnila činnost SVP, práci s dětmi i rodiči v rámci ambulance i pobytu v zařízení. Popsala nám režim klientů, systém výchovných opatření, pokud je nutné řešit chování a odměn, pokud dosahují úspěchů a plní řádně své povinnosti. Dále jsme se dozvěděli o nejčastějších výchovných problémech.


Pro žáky to byla poslední odborná exkurze v tomto školním roce, na další se mohou v následujících letech studia na naší škole těšit.


Mgr. Lenka Volková Palátová

<< návrat na předchozí stránku
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor